Er du på storindkøb? Klik her og kontakt os for et godt tilbud!

Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
Slik leder du frivillige i ulike situasjoner

Slik leder du frivillige i ulike situasjoner

Pris 160,00 DKK Tilbud

 • Med denne håndboken får du mulighet til å finne ut hvem du er som leder av frivillge, og hvilken ledertype dine frivillige søker. 

  'Slik leder du frivillige i forskjellige situationer' gir deg praksisnære og gode verktøy, som du kan taes i bruk, når har kortlagt dine frivilliges behov. På den måten blir du kledd tl å velge den beste måten å håndtere frivillige i de ulike situasjonen dere møter. 

  Boken er skrevet i et kortfattet, og enkelt språk og kryddret med praktiske eksempler, som setter deg i stand til å oversette innholdet til din hverdag. der sætter dig i stand til let at oversætte indholdet til din hverdag.

  Forfatterne til 'Slik leder du frivillige i forskjvllige situationer' har selv mange års erfaring både med ledelse af frivillige i praksis og med å utdanne andre i frivilligledelse. 

  OBS! Tenker du å bestille mer enn en bok, så kontaker du Sylvia Jacobsen fra Ingerfair Norge på sylvia@ingerfair.no. Vi har for tiden problemer med vårt system, når du bestiller mer enn en bok, som skal sendes til Norge.

 • Titel: Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
  Forfattere: Frederik C. Boll, Julia B. Hunt, Malene Fregil og Sylvia Jacobsen (Ed.)
  Udgivelsesår: 2014
  Antal sider: 198
  ISBN: 978-87-997799-2-5
  Pris: DKK 160,00
 • 1 INNLEDNING

  1.1 Ledelse av frivillige krever trening

  1.2 Slik bruker du håndboken

  2 ØY, DU ER LEDEREN!

  2.1 Ledelse av frivillige er en handling

  2.2 Hvem er lederen av frivillige?

  2.3 Hvem er du som leder av frivillige?

  2.4 Lederutvikling

  3 NÅR DU SKAL MOTIVERE FRIVILLIGE

  3.1 Motivasjon av frivillige – den korte versjonen

  3.2 Slik motiverer du dine frivillige

  3.3 Lederens motivasjonsrutiner

  3.4 Utviklingssamtaler

  4 NÅR DU VIL SKAPE EN VELFUNGERENDE FRIVILLIGGRUPPE

  4.1 Kjennetegn ved den velfungerende gruppen

  4.2 De fem fasene i utviklingen av frivilliggruppen din

  4.3 Dine ledelsesoppgaver fra en fase til den neste

  4.4 12 gode råd til utviklingen av en frivilliggruppe

  5 NÅR DU VIL AT AKTIVITETEN DIN SKAL LYKKES

  5.1 Velg ut de beste ideene

  5.2 Fastsett rammene for de frivilliges arbeid og roller

  5.3 Planlegging, planlegging, planlegging

  5.4 Styrketest aktiviteten din

  5.5 Evaluering

  6 NÅR DU MÅ GJENNOM KONFLIKTER

  6.1 Det gode ved konfliktene, og hvorfor de oppstår

  6.2 Opptrapping av konflikter

  6.3 Verktøy til vurdering og håndtering av konflikter

  7 NÅR DE FRIVILLIGE GÅR OVER GRENSEN

  7.1 Hvor går grensen?

  7.2 Den vanskelige samtalen - forberedelse

  7.3 Den vanskelige samtalen - gjennomføring